Viešieji pirkimai

 


Senesni dokumentai, įvykę viešieji pirkimai

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo V-5 2017-01-09

Viešosios įstaigos Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2017-01-09 V-5

_________________________________________________

Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. OO9-2016

__________________________________________________

Pasiūlymas UAB IMRENA

__________________________________________________

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 008-2016 2016-10-10

___________________________________________________

Pirkimo-pardavimo sutartis 2016

___________________________________________________

Sudarytos sutartys.

____________________________________________________

Pradedamas mažos vertės viešasis pirkimas „2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO PASLAUGOS“ apklausos būdu. Pasiūlymų pateikimo terminas – iki  2015 m. lapkričio 23 d. 13:00 val.

______________________________________________________

Sudaryta Sutartis dėl dozavimo sistemų ir laikiklių – UAB “Manjana”. Sutartis ir pasiūlymas pridedami.

_______________________________________________________

Supaprastintas atviras konkursas “MEDICINOS ĮRANGA” , 4 pirkimo dalys. Pirkimo Nr. 165940.

Sudarytos pirkimo sutartys: 1-3 pirkimo dalys – UAB “Medikonas”, 4 pirkimo dalis” – UAB “Hospitex Diagnostics Kaunas”. Sutartys pridedamos.

________________________________________________________

Pradedamas supaprastintas atviras konkursas “MEDICINOS ĮRANGA” , 4 pirkimo dalys. Pirkimo Nr. 165940.  Pasiūlymus galima teikti iki 2015 m. rugpjūčio 10 d. 10:00 val.

_________________________________________________________

1 Pasiulymas

_________________________________________________________

PASIULYMAS

_________________________________________________________

Sagros reklama. Pasiūlymas

_________________________________________________________

SUTARTIS. LIMETA

_________________________________________________________

SUTARTIS dėl viešinimo

_________________________________________________________

SUTARTIS. SKIRGESA

_________________________________________________________

Viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje

_________________________________________________________

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ 2015 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________

V-86 DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO IR SUVESTINĖS KOREGAVIMO

_________________________________________________________

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (NAUJA REDAKCIJA)

_________________________________________________________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

_________________________________________________________

Informacija apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus

(išskyrus mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus pirkimus) 

paskelbta adresu www.cvpp.lt     

_________________________________________________________

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014-01-02

_________________________________________________________

Viešųjų pirkimų suvestinė prie V-16 2014-03-13

_________________________________________________________

Direktoriaus įsakymas V-41 

_________________________________________________________

Direktoriaus įsakymas V-48

_________________________________________________________

Lengvasis automobilis. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

_________________________________________________________

Direktoriaus įsakymas V-54

_________________________________________________________

V-70 dėl viešųjų pirkimų plano ir suvestinės koregavimo CVP IS

_________________________________________________________

MEDICINOS ĮRANGA. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)  2014-10-24 paskelbtas supaprastinto atviro konkurso “Lengvasis automobilis” skelbimas Sk-1 ir pirkimo sąlygos. Viešasis konkursas įvyks 2014-11-11 13:00 val. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys , 103 kabinete.
Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS priemonėmis.

_________________________________________________________

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2014-11-17 paskelbtos supaprastinto atviro pirkimo “Medicinos įrangos pirkimas”  sąlygos. Pirkimo Nr. 157589. Vokų atplėšimo procedūra įvyks 2014 m. gruodžio 1 d. 13:00 val. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys, Administracija, 103 kabinetas.
Viešojo pirkimo sąlygos pridedamos.

MEDICINOS ĮRANGA. PIRKIMO SĄLYGOS. SKELBIMUI CVP IS

_________________________________________________________

MEDICINOS ĮRANGA. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. SKELBIMUI CVP IS

_________________________________________________________

V-82 DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO IR SUVESTINĖS KOREGAVIMO CVP IS

Pradedamas supaprastintas  mažos vertės pirkimas “PATALYNĖ” apklausos būdu , taikant Viešųjų pirkimų 91 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Numatoma sutarties trukmė- iki 2015-07-30.
Pradedamas supaprastintas  mažos vertės pirkimas “APRANGA” apklausos būdu , taikant Viešųjų pirkimų 91 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Numatoma sutarties trukmė- iki 2015-07-30.
Administratorė viešiesiems pirkimams ir personalui Julija Kisielienė, tel. (8 45) 46 45 60, el. p. [email protected]

_________________________________________________________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAPILDOMIEMS RANGOS DARBAMS PIRKTI SUPAPRASTINTŲ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO IR SUVESTINĖS PAPILDYMO CVP IS Nr. V-50

_________________________________________________________

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir sudarytas sutartis, vykdant VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įgyvendinamo projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje“, projekto kodas: VP3-2.1-SAM-10-V-01-098, medicinos įrangos (VŽ suteiktas pirkimo Nr.165940) pirkimo procedūras.

  • I-a  pirkimo dalis „Medicininės funkcinės lovos’’  90 vnt. – UAB  “Medikonas” –74923,20 Eur su PVM.
  • II-a pirkimo dalis „Kitos medicininės funkcinės lovos” 20 vnt. – UAB “Medikonas” –16649,60 Eur su PVM
  • III-a pirkimo dalis „Medicininės funkcinės reanimacinės lovos” – 20 vnt. – UAB “Medikonas” –38574,80 Eur su PVM
  • IV-a pirkimo dalis “Ligonio spintelės”- 115 vnt. – 15654,95 Eur su PVM