Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ (toliau – Įstaiga) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: [email protected], tel. Nr. +370 637 460066, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas (pdf)

Duomenų subjekto teisių igyvendinimo tvarka (pdf)