Vadovas

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ 

Skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių 
Margarita Janušonienė-Žilinskienė
Tel. 8 649 69 487