Vadovo kreipimasis

Gerbiami pacientai!

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Panevėžio miesto savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros (ilgalaikio palaikomojo gydymo ir slaugos ir stacionarios paliatyviosios pagalbos) paslaugas.

Ligoninės veiklos pagrindinis tikslas – organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Dedamos didžiulės pastangos, kad teikiamos paslaugos institucijoje būtų kokybiškos, šiuolaikiškos, pagrįstos medicinos mokslo pasiekimais, tenkinančios valstybėje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimus, prieinamos Panevėžio miesto gyventojams ir ekonomiškai pagrįstos.            

Pacientų pasitikėjimą mūsų įstaiga pelnė dirbančio personalo pastangų ir pareigingo darbo dėka. Džiaugiamės dažnomis pacientų rašytinėmis ir žodinėmis padėkomis profesionaliems ir pareigingiems medikams. Mūsų kolektyvas pasižymi atsakingu požiūriu į darbą, todėl jį atlieka, taikydami ne tik profesines žinias, bet ir vadovaudamiesi vertybėmis: pagarba kolegoms, profesionalumu, sąžiningumu, etišku elgesiu bei atidumu ir dėmesiu pacientui.

Mūsų ligoninė, palaikydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje ir būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga, pasisako prieš neteisėtus pacientų atlygius medicinos darbuotojams.

Informuojame, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai sveikatos sistemos srityje yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais, už kuriuos taikoma baudžiamoji atsakomybė. Teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, bet ir jo davimas, dovanojimas, todėl ligoninės kolektyvas ragina ir prašo Jūsų neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo. Susidūrus su korupcijos apraiškomis, nedelsiant pranešti pasitikėjimo telefonu +37068775517 arba elektorniniu paštu [email protected]

Tikiuosi Jūsų geranoriškumo bei pilietiškai atsakingo bendradarbiavimo, nes geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų ar Jūsų artimojo pagerėjusi sveikata, šypsena ir nuoširdus žodis.

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė  Violeta Grigienė