Korupcijos prevencijos politika

LR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

LR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 

LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-773 "Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo" 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas (pdf)

Dovanų registravimo tvarkos aprašas (pdf)

Paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo aprašas (pdf)

Konkurso būdu priimamų darbuotojų konkurso organizavimo nuostatai (pdf)

Pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Anketinių apklausų duomenys (pdf)

Pranešėjo aprašas (pdf)

Ligoninės darbuotojų etikos kodeksas (pdf)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2022 m. (pdf)

Ligoninės korupcijos prevencijos programa 2021-2022 m. (pdf)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2020 m. plano vykdymo ataskaita (pdf)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2020 m. (pdf)

Ligoninės korupcijos prevencijos programa 2020 m. (pdf)

2021 metų paramos naudojimo ataskaita

2020 metų paramos naudojimo ataskaita 

Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 2017-2019 metų programa (pdf)

Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje programos įgyvendinimo 2017-2019 metais priemonių planas (pdf)

Korupcijos prevencijos  Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 2015 – 2016 metų programa (doc)

Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje programos įgyvendinimo 2015 – 2016 metais priemonių planas (doc)

Viešosios įstaigos Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės  Korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos priemonių vykdymo ataskaita (2015 metai) (doc)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2014 metais plano ataskaita (pdf)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2013 metais plano ataskaita (pdf)

Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo irslaugos ligoninėje 2011 – 2014 metų programa (pdf)

Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje programos įgyvendinimo 2011 – 2014metais    priemonių planas (pdf)

“VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2011-2012 metais plano ataskaita” (pdf)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojų, susiduriančių su korupcine veikla, elgesio taisyklės ir pranešimo apie galimą korupcinę veiklą instrukcija (pdf)