Korupcijos prevencijos politika

LR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

LR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-773 "Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo" 

Pacientų teisės ir pareigos (LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo II skyrius (3-13 str.))

Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės korupcijos prevencijos politika 

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 

Dovanų registravimo tvarkos aprašas (pdf)

Paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo aprašas (pdf)

Konkurso būdu priimamų darbuotojų konkurso organizavimo nuostatai (pdf)

Pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Dėl atsakingo asmens už viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę įstaigoje pakeitimo 

Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos pakeitimo (pdf)

Pranešėjo aprašas (pdf)

Ligoninės darbuotojų etikos kodeksas (pdf) 

Ligoninės korupcijos prevencijos 2023-2024 m. programa

Korupcijos prevencijos 2023 metų veiksmų planas 

2022 m. paramos naudojimo ataskaita

Anoniminės darbuotojų apklausos, vykdomos siekiant įvertinti atsparumą korupcijai, apibendrinimas (2022 m.)

Anoniminės pacientų apklausos, vykdomos siekiant įvertinti pacientų požiūrį į korupciją ir galimą korupcijos paplitimą įstaigoje, apibendrinimas (2022 m.) 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas (2022-09-28)2020 - 2022 m. įstaigoje įgyvendintos korupcijos prevencijos priemonės
Archyvas

Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 2017-2019 metų programa (pdf)

Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje programos įgyvendinimo 2017-2019 metais priemonių planas (pdf)

Korupcijos prevencijos  Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 2015 – 2016 metų programa (doc)

Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje programos įgyvendinimo 2015 – 2016 metais priemonių planas (doc)

Viešosios įstaigos Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės  Korupcijos prevencijos 2015-2016 metų programos priemonių vykdymo ataskaita (2015 metai) (doc)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2014 metais plano ataskaita (pdf)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2013 metais plano ataskaita (pdf)

Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo irslaugos ligoninėje 2011 – 2014 metų programa (pdf)

Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje programos įgyvendinimo 2011 – 2014metais    priemonių planas (pdf)

“VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo 2011-2012 metais plano ataskaita” (pdf)

VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojų, susiduriančių su korupcine veikla, elgesio taisyklės ir pranešimo apie galimą korupcinę veiklą instrukcija (pdf)