Finansinės ataskaitos

Ankstesnių metų ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Audito ataskaita dėl 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Audito išvada dėl 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio

-----------------

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

----------------

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

----------------

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinis aiškinamasis raštas 2015 m.1-3 mėn-1

2015 m.I-as ketv. AR lent. pgl.VSAFAS istaigoms

Tarpinis aiškinamasis raštas 2015 m.1-6 mėn

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015 m.III-as ketv. AR lent. pgl.VSAFAS istaigoms

Tarpinis aiškinamasis raštas 2015 m.1-9 mėn

----------------

Tarpinis aiškinamasis raštas 2014 m.1-3 mėn

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m. kovo 31 D. duomenis

Tarpinis aiškinamasis raštas 2014 m.1-6 mėn

2014 metų  I- o pusmečio  Finansinės ataskaitos

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINIŲ ATASKAITŲ STRAIPSNIAMS 2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Tarpinis aiškinamasis raštas 2014 m.1-9 mėn

2014 m.01-09 mėn. AR lent. pgl.VSAFAS istaigoms

Finansinės ataskaitos 2014m. gruodis

2014 FAR aiškinamasis raštas

----------------

Tarpinis aiškinamasis raštas 2013 m.I-as ketv

2013 m.I-as pusm. AR lent. pagal.VSAFAS

Tarpinis aiškinamasis raštas 2013 m.1-6 mėn

2013 m.I-as pusm. AR lent. pgl.VSAFAS istaigoms

Tarpinis aiškinamasis raštas 2013 m.1-9 mėn

2013 AR lentelės pagal.VSAFAS

2013 FAR AISKINAMASIS RASTAS

2013 m.9 mėn. AR lent. pgl.VSAFAS istaigoms

---------------

Tarpinis aiškinamasis raštas 2012

2012 AR lent. pgl.VSAFAS

Tarpinis aiškinamasis raštas 2012.doc II-as ketv.

2012 AR lent. pgl.VSAFAS

2012 FAR Aiškinamasis raštas (2)

2012 AR lent. pagal.VSAFAS

---------------

2011 FAR aiškinamasis raštas

2011 AR lent. pgl.VSAFAS